Asistenčná služba

Ako privolať pomoc pri neočakávanej poruche?

V Slovenskej republike:

Pokiaľ vznikne porucha na vozidle počas bežnej pracovnej doby, t.j. asi od 7 do 16 hodiny, zavolajte pokiaľ možno priamo do najbližšieho autorizovaného servisu Škoda. Niektoré naše autorizované servisy majú, najmä v letnej sezóne, otvorené aj po 16-tej hodine.


Najrýchlejšie služby Vám poskytnú autorizované servisy Škoda. Kontakt na najbližší autorizovaný servis Škoda Vám poskytne centrála "Škoda Assistance".

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov Škoda aj s kontaktmi nájdete tu.


Mimo pracovnej doby alebo počas víkendov a sviatkov zavolajte bezplatnú centrálu "Škoda Assistance" na telefónne číslo :

0800 124 125


Na túto centrálu volajte samozrejme aj v prípade akýchkoľvek problémov pri spojení s najbližším autorizovaným servisom Škoda. Centrála "Škoda Assistance" je Vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek Vám sprostredkuje potrebnú pomoc.


Pri privolaní pomoci majte u seba "Servisnú knižku" príslušného vozidla. Telefonicky je treba poskytnúť nasledujúce údaje:

  • meno a adresu majiteľa vozidla (prípadne vodiča)
  • EVČ a farbu vozidla
  • typ a výrobné číslo vozidla
  • stručný opis poruchy
  • presné určenie miesta odstaveného vozidla

V zahraničí:

Obráťte sa na najbližší miestny autorizovaný servis Škoda. Počas víkendov, sviatkov alebo kedykoľvek v prípade jazykových problémov volajte centrálu "Škoda Assistance" v Slovenskej republike na číslo:

 

+421 2 4329 1547

Pracovníci centrály Vám sprostredkujú potrebnú pomoc a ochotne Vám pomôžu vyriešiť Vašu nepríjemnú situáciu.Sú všetky tieto služby naozaj bezplatne poskytované počas celej životnosti vozidla?

Áno, za predpokladu, že budete plniť podmienky starostlivosti o vozidlo, uvedené v "Servisnej knižke" Vášho vozidla. Znamená to predovšetkým dodržanie intervalov servisných prehliadok a vykonanie všetkých záručných a pozáručných opráv vo Vami zvolenom autorizovanom servise Škoda. Pri servisných prehliadkach sa použijú výhradne Škoda originálne dielce, a výrobcom predpísané prevádzkové náplne dodané autorizovaným servisným partnerom Škoda vykonávajúcim servisnú prehliadku. Uskutočnenie pravidelnej „Servisnej prehliadky“ a prípadných odporučených opráv Vám autorizovaný servis Škoda potvrdí v „Servisnej knižke“. Tým sa Vám garancia mobility automaticky predlžuje vždy do najbližšej Servisnej prehliadky. Dôležitým podkladom k preukázaniu oprávnenia na tieto služby je preto „Servisná knižka“ príslušného vozidla, ktorú noste v každom prípade použitia vozidla vždy so sebou. V prípade jej straty sa obráťte na Váš autorizovaný servis Škoda, ktorý potom zabezpečí vystavenie duplikátu.

Vážený zákazník, prajeme Vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom Škoda a veríme, že tieto služby budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.

 

Čo robiť v prípade dopravnej nehody v tuzemsku?

Centrálu Škoda Assistance môžete volať aj v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu havárie, alebo iných vonkajších vplyvov (vyššia moc, vandalské poškodenie, vykradnutie a pod.). Pracovníci centrály Vám v tejto nepríjemnej situácii poradia ako ďalej postupovať a sprostredkujú Vám Vami požadované služby, napríklad odťah havarovaného vozidla do autorizovaného servisu Škoda, zaistenie náhradnej dopravy pre posádku vozidla, zapožičanie náhradného vozidla, prenocovanie v hoteli pre posádku vozidla a pod. Poskytnuté služby, ktoré nie sú kryté poistením Vášho vozidla, budú z Vašej strany hradené.

Opravy havarovaných vozidiel smerujte do autorizovaných servisov Škoda, ktoré sú schopné zaistiť opravu na najvyššej technickej úrovni za použitia Škoda originálnych dielcov a využitia najmodernejšej schválenej opravárenskej a diagnostickej techniky. Pracovníci autorizovaných servisov Škoda Vám tiež ochotne pomôžu pri vybavovaní náležitostí opravy Vášho vozidla s Vašou poisťovňou.

Vážený zákazník, prajeme Vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom Škoda a veríme, že tieto služby budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.

Vysoká technická úroveň a kvalita vozidiel Škoda je toho zárukou.

 
Používaním stránok prevádzkovateľa PO CAR, s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.