NADÁCIA PO CAR

Nadácia PO CAR vznikla 26.03.2014 v Prešove. Jej zakladateľom je spoločnosť PO CAR, s.r.o., jedno z najvýznamnejších autorizovaných predajno-servisných centier pre vozidlá značiek Volkswagen, Audi, Seat, Škoda a Volkswagen úžitkové vozidlá na Slovensku. Hlavnú ideu nadácie vyjadruje oficiálny slogan „podporujeme budúcnosť“.

Nadácia PO CAR sa hrdo hlási k regiónu, v ktorom my všetci žijeme, pracujeme a tvoríme hodnoty. Sme hrdí na historické, kultúrne a prírodné dedičstvo Prešovského kraja a cítime zodpovednosť za naše deti, ktoré sú jeho budúcnosťou.                         

Účelom Nadácie PO CAR je podporovať a propagovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu práv detí a mládeže, ochranu zdravia a rozvoj zdravotníctva, rozvoj školstva, vedy a vzdelania, rozvoj telovýchovy a športu, rozvoj občianskej spoločnosti, rozvoj podnikateľského prostredia, individuálne určenú humanitárnu pomoc pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou a napokon rozvoj sociálnej sféry spoločnosti.

       

 

Nadácia PO CAR

Petrovianska 1
080 05 Prešov, Slovenská republika

IČO: 42380405   
Registračné číslo:
 
203/Na-2002/1080  

Bankové spojenie: 
SK2209000000005053313644 

Správca nadácie:
 
Ing. Jozef Berezný

E-mail: nadacia@pocar.sk
Tel.: +421 51 75 60 202

Na stiahnutie
Objednávka do servisu