Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Zaškrtnutím nižšie uvedeného políčka „poskytujem súhlas“ udeľujete súhlas spoločnosti PO CAR, s.r.o.. so sídlom Petrovianska 11565/1, 080 05 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31 693 989, a správcovi projektu, ktorý správcu realizácie spracovania osobných údajov poverí, k spracovaniu mena, priezviska a e-mailová adresa k marketingovým účelom, službách a akciách do doby jeho odvolania.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na e-mailové adrese ochranadat@pocar.sk

Vzhľadom na spracovanie osobných údajov máte právo v súlade s čl. 15–20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679, najmä právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a právo na výmaz.
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pri kontaktných formulároch, objednávok na skušobnú jazdu, objednávok na servis

Zaškrtnutím nižšie uvedeného políčka „poskytujem súhlas“ udeľujete súhlas spoločnosti PO CAR, s.r.o.. so sídlom Petrovianska 11565/1, 080 05 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31 693 989, a správcovi projektu, ktorý správcu realizácie spracovania osobných údajov poverí, k spracovaniu mena, priezviska, e-mailovéj adresy prípadne telefónneho čísla k odpovedi na vašu požiadavku z formulára vyplivajúceho do doby jeho odvolania.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na e-mailové adrese ochranadat@pocar.sk

Vzhľadom na spracovanie osobných údajov máte právo v súlade s čl. 15–20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679, najmä právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a právo na výmaz.
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov Váš názor

Zaškrtnutím nižšie uvedeného políčka „poskytujem súhlas“ udeľujete súhlas spoločnosti PO CAR, s.r.o.. so sídlom Petrovianska 11565/1, 080 05 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31 693 989, a správcovi projektu, ktorý správcu realizácie spracovania osobných údajov poverí, k spracovaniu mena, e-mailovéj adresy k hodnoteniu nákupu alebo tovaru do doby jeho odvolania.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na e-mailové adrese ochranadat@pocar.sk

Vzhľadom na spracovanie osobných údajov máte právo v súlade s čl. 15–20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679, najmä právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a právo na výmaz.

Objednávka do servisu