Nadácia PO CAR podporila Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom

Nadácia PO CAR podporila Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom
Nadácia PO CAR podporila výnimočné podujatie.

Spojená škola internátna a občianske združenie Zanebudka v spolupráci s Nadáciou PO CAR podporilo organizáciu podujatia Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom, ktorý sa uskutočnil v piatok (25.6.2021) na Atletickom ihrisku Základnej škole Šmeralová 25. Festivalu sa zúčastnili triedy aj jednotlivci z rôznych typov škôl.

Na športovej akcii sa zúčastnilo 40 detí s Downovým syndrómom vo veku od troch rokov, a to nielen z Prešovského kraja. „Sme veľmi radi, že zvesť o našom festivale sa dostala aj za hranice nášho regiónu a zastúpenie na ňom mal tento rok aj Trnavský kraj,“ uviedla riaditeľka Spojenej školy internátnej Hedviga Tomášová. Deti súťažili v behu na 25, 50 a 100 metrov, v skoku z miesta do diaľky a v hode loptičkou do diaľky.  Ako zástupcovia Nadácie PO CARU sme sa s radosťou a potešením stali generálnym parterom tohto ročníka atletického festivalu.

Ďakujeme hosťom za symbolické nosenie dvoch odlišných farebných ponožiek, čím vyjadrili svoju spolupatričnosť a solidaritu. Svetovým dňom Downovho syndrómu je 21. marec. Tento dátum je symbolom aj pre číslo chromozómu 21, ktorým je toto  genetické ochorenie spôsobené.

Facebook podujatie
Foto: Radomír Kreheľ

Objednávka do servisu