Prvýkrát sa u nás maturovalo

Prvýkrát sa u nás maturovalo
PO CAR je už 7 rokov zapojený do programu duálneho vzdelávania, v rámci ktorého u nás študenti prešovskej SOŠ Dopravnej absolvujú niekoľkoročnú prax. V tomto roku po prvýkrát u nás prebehla i praktická časť maturitnej skúšky.

PO CAR je už 7 rokov zapojený do programu duálneho vzdelávania, v rámci ktorého u nás študenti prešovskej SOŠ Dopravnej absolvujú niekoľkoročnú prax. V tomto roku po prvýkrát u nás prebehla i praktická časť maturitnej skúšky. 

Cieľom duálneho vzdelávania je odovzdať študentom skúsenosti a znalosti vychádzajúce z konkrétnych potrieb reálnej praxe. V priestoroch nášho servisu títo žiaci prichádzajú do styku nielen s aktuálnou servisnou technikou, ale aj s modernými spôsobmi opráv vozidiel. Po osvojení si týchto technológií a postupov získavajú základné predpoklady na to, aby po skončení štúdia u nás ostali v pracovnom pomere ako servisní mechanici, klampiari, lakovači alebo elektromechanici. Takýmto spôsobom si sami pripravujeme pracovné kádre do budúcnosti.

Skúška priamo v servise
V máji u nás vykonali praktickú časť maturity dvaja žiaci zo špecializácií mechanik opravár a mechanik elektrotechnik. Členom skúšobnej komisie, okrem riaditeľa školy Mgr. Tomáša Kirňaka a iných pedagogických pracovníkov, bol aj vedúci našej servisnej dielne Bystrík Dragula, MBA. Chlapci najprv absolvovali teoretickú časť, v ktorej odpovedali na otázky úzko späté s úlohami v praktickej časti skúšky.

Napríklad, úloha znela: vyhľadajte v schéme vozidla vyhrievací člen sedadla a popíšte postup jeho merania. Po zodpovední teórie skúška pokračovala v dielni priamo vo vozidle, na ktorom v rámci úlohy žiaci vykonali meranie odporu elektrického vodiča určeného na výhrev predného sedadla. Maturitu obaja nádejní servisní technici úspešne zvládli. A nastupujú k nám do pracovného pomeru.

Svoje podnety na zaujímavé články nám môžete zasielať cez kontaktný formulár na webe, klik TU.

Vždy najaktuálnejšie informácie zo sveta PO CARU nájdete na sociálnych sieťach. Sledujte nás na Facebooku a Instagrame. Lajkujte, komentujte, zdieľajte. #pocarpresov #naposledypeso

Objednávka do servisu